Spasimo živote staničnim terapijama
Zaklada Zora

Misija

img
Misija

Misija

Misija Zaklade je uvođenje i razvoj stanične imunoterapije tumora u djece i odraslih, istraživanje biologije tumora te razmjena znanja i materijala sa sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu