Spasimo živote staničnim terapijama
Zaklada Zora

Vinko Samardžić

img
Vinko Samardžić

Dr. sc. Vinko Samardžić, dipl. iur.

Rođen je 1962. godine u Kninu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1984. godine dok je pravosudni ispit pred Ispitnom komisijom Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske položio 1989. godine. Godine 2017.god. završio poslijediplomski specijalistički studij „Marketing posebnih područja“ i stekao akademski naziv sveučilišni specijalist ekonomije (univ.spec.oec.). Akademski stupanj doktora znanosti je stekao 2021. godine.

U Imenik odvjetnika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori upisan je 1994. godine te od tada do danas obavlja odvjetničku djelatnost sa sjedištem ureda u Splitu. Vinko obavlja funkciju predsjednika Upravnog vijeća Zaklade.